son_ns.jpg

Son Cao Cấp NS Lipstick

280.000

Mua

Thông tin sản phẩm

SON LÌ với 7 màu:

  • Đỏ Nude 
  • Đỏ Tươi
  • Đỏ Đất 
  • Đỏ Cam 
  • Hồng Cam Nude 
  • Cam Đào 
  • Cam Đất

Cam kết không chì. Son lì bền màu